Domácí ocenění: monografie Neurologické komplikace HIV/AIDS

Společnost infekčního lékařství JEP udělila Kredbovu cenu a ředitelství IPVZ udělilo II. cenu v Soutěži o nejlepší vědeckou publikaci v r. 2007 monografii Černý Rudolf, Machala Ladislav: Neurologické komplikace HIV/AIDS, Praha, Karolinum 2007, 312 stran. Kniha je určena v prvé řadě neurologům a infekcionistům, kteří pečují o pacienty s HIV/AIDS. Řadu zajímavých informací ale přináší též odborníkům jiných oborů, které se zabývají léčbou imunodeficitních stavů různého původu. iforum.cuni.cz/IFORUM-3778.html