Monografie Paměť a její poruchy

Hort Jakub, Rusina Robert a kol.: Paměť a její poruchy, Maxdorf, 2007, 422 stran
Kniha se obrací k širší odborné veřejnosti a klade si za cíl obsáhnout tématiku paměti a jejích poruch z více úhlů. V úvodní části je podán historický přehled zkoumání paměti, neurovědní okruh s detailním pohledem neurofyziologickým zahrnuje i rozdělení typů paměti s komentářem, aspekty neurofarmakologie a animální modely. Okruh klinický je zaměřený na vyšetřování paměti a obrazy častých i vzácnějších poruch paměti. Kniha byla oceněna cenou ILF za rok 2007 – 3. místo.