Nové objevy u dědičné neuropatie C-M-T – organizace sympózia s mezinárodní účastí

Sympózium Nové objevy u dědičné neuropatie Charcot-Marie-Tooth a možnosti její léčby se konalo dne 25. 4. 2004 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Sympózium bylo organizováno ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie 2. LF, občanským sdružením Společnost C-M-T a evropským CMT Consortiem.