Získali jsme projekt v rámci Národního plánu obnovy

Kolektiv autorů z 2. lékařské fakulty uspěl v širším konsorciu s projektem Národního plánu obnovy (NPO), zaměřeným na neurovývojová onemocnění a epilepsie. Tým Ústavu patologické fyziologie společně s kolegy z Kliniky zobrazovacích metod a Neurologické kliniky vedou od 1. 7. 2022 v rámci projektu národní pracovní skupinu zaměřenou na neurozobrazování. Cílem této skupiny je především rozvíjet MRI metody zaměřené na zhodnocení mozkové perfuze bez užití kontrastní látky (Multidelay ASL) za klidových i zátěžových situací, dále pak zavedení moderních multishellových difuzních protokolů a jejich následné matematické vyhodnocení (např. NODDI, Fixel Based Analysis).