Zavedení screeningového testu na autismus (CAST) v České republice

Pracovníci Dětské psychiatrické kliniky (as. Dudová, MUDr. Beranová, prof. Hrdlička) přeložili screeningový test CAST (Childhood Autism Spectrum Test), spolupracovali na jeho standardizaci na českou populaci a vydání ucelené příručky k testu. Test CAST se stal prvním screeningovým testem na autismus, který získal české normy a byl v ČR vydán. Test je určen pro děti od 5 do 15 let. Jeho rozšíření mezi odborníky první linie v rezortu zdravotnictví i školství má potenciál výrazně zlepšit diagnostiku, a tím i celý systém péče o děti s poruchou autistického spektra.