Zavedení nového volitelného předmětu

Nový volitelný předmět EKG od patofyziologie po klinickou interpretaci, jehož garantem je MUDr. J. Doul, absolvovalo distanční formou v zimním semestru 29 studentů. Prezentace z přednášek jsou studentům dostupné na Moodlu.