Vytvoření edukačního videa pro dětské pacienty podstupující náročné MRI protokoly ve FN Motol

V roce 2022 se podařilo pod hlavičkou EpiReC, konkrétně ve spolupráci Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, skupiny studentů 2. LF UK sdružených v týmu easyMRI, Ústavem patologické fyziologie a nadačním fondem PinkBubble, vytvořit edukační video pro dětské pacienty, kteří přicházejí na náročná vyšetření v rámci epileptochirurgického a neuroonkologického programu na 3T MRI ve FN Motol. Video je v současnosti využíváno rutině při přípravě pacientů.

Video je dostupné na https://epirec.cz/neuroimaging/easyMRI.mp4