Vydání anglické učebnice Psychiatry and Pedopsychiatry

Prof. M. Hrdlička (spolu s prof. L. Hosákem z LF HK a kol.) je spolueditorem anglické učebnice Psychiatry and Pedopsychiatry (1. vyd., Praha, Karolinum 2016; 514 s.). Kniha je první velkou učebnicí psychiatrie v angličtině vydanou v České republice pro zahraniční studenty lékařských fakult. Navazuje na českou učebnici Psychiatrie a pedopsychiatrie (2015) a vznikla jako společný projekt LF UK v Hradci Králové a 2. LF UK.