ÚLM coby vedoucí pracoviště pro kontrolu Clostridium difficile v ČR

ÚLM se aktivně účastní evropských iniciativ formujících strategii kontroly závažných nemocničních infekcí způsobovaných C. difficile (CDI) a jako centrální typizační laboratoř pro C. difficile podpořila zapojení ČR a SR do standardizované evropské surveillance CDI. Ve spolupráci s evropskou studijní skupinou pro C. difficile připravila Mgr. M. Krůtová v roce 2018 vyzvané review How to: Surveillance of C. difficile infections (IF 5,39), které shrnuje současný stav surveillance CDI v Evropě.