Série přednášek v rámci specializačního a celoživotního vzdělávání

Školští pracovníci Dětské psychiatrické kliniky přednesli v letech 2005–2007 celkem 75 přednášek v rámci specializačního a celoživotního vzdělávání.