Resuscitační péče o nemocné covidem

Rok 2020 byl významně poznamenám pandemií covid-19. Od března 2020 do dubna 2021 bylo na resuscitačních lůžkách KARIM hospitalizováno 410 pacientů v kritickém stavu, 52 z nich bylo napojeno na ECMO. Každý desátý mezikrajový převoz byl uskutečněn k nám. Doc. Tomáš Vymazal byl jmenován vedoucím lékařem Národního dispečinku lůžkové péče při MZ ČR. Mortalita pacientů hospitalizovaných na KARIM je 32 procent. Celkové počty hospitalizovaných kriticky nemocných, počet ECMO podpor i mortalita patří k absolutní špičce nejen v rámci ČR, ale i srovnatelných pracovišť v Evropě. Spolupodílíme se na mezinárodním výzkumu, úzce spolupracujeme s Ústavem imunologie 2. LF UK a FN Motol – výstupem je řada společných publikací v časopisech s IF.