Povolené absence

Pro první ročník magisterského i bakalářského studia jsou povoleny dvě absence. Náhrada je možná ve stejném výukovém týdnu s jinou skupinou. Další absence se řeší individuálně dle opatření děkana.

Pro 5. ročník a předmět AIM je podmínkou pro udělení zápočtu absolvování 100 % seminářů a stáží na klinice.
 
Opatření děkana

Vytvořeno: 23. 7. 2014 / Upraveno: 14. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor