Povolené absence

Pro první ročník magisterského i bakalářského studia jsou povoleny dvě absence. Náhrada je možná ve stejném výukovém týdnu s jinou skupinou. Další absence se řeší individuálně dle opatření děkana.

Pro 5. ročník a předmět AIM je podmínkou pro udělení zápočtu absolvování seminářů a stáží na klinice.

Opatření děkana 4/2022

Poslední aktualizace: 15. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Administrátor