Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  První pomoc
5. ročník
  Anesteziologie a intenzivní medicína
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  První pomoc
 
Povolené absence
 
Studijní zdroje pro mediky a doktorandy:
Anesteziologie a neodkladná péče
(Projekt vznikl na základě grantu FRVŠ1753.)

Vytvořeno: 10. 7. 2013 / Upraveno: 14. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor