Radikální změny v postupech hemokultivace

V roce 2017 jsme v souladu s nejnovějšími poznatky formulovali metodický pokyn, který významně mění pravidla odběru krve k hemokultivaci. Jeho úspěšná implementace do celonemocničního provozu byla doprovázena zavedením non-stop servisu pro časné zahájení automatické inkubace krve a navýšením kapacity analyzátorů.