Provedli jsme historicky nejvyšší počet transplantací plic nehledě na pandemii

V těsné spolupráci se III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FNM se v roce 2021 uskutečnil největší počet Tx plic v historii tohoto programu. KARIM prošlo 50 nemocných, většinou s přechodnou podporou ECMO. Tohoto úspěchu bylo dosaženo navzdory pandemii, která alokovala velké množství lidských i materiálních zdrojů.