Prof. P. Marusič předsedou České neurologické společnosti

Prof. Petr Marusič byl zvolen za předsedu České neurologické společnosti ČLS JEP pro období 2021–2024. Společnost má více než 1000 členů, vyvíjí řadu aktivit v oblasti zdravotní péče, celoživotního vzdělávání a vědy a výzkumu v oblasti neurologie a pořádá každoroční sjezdy nadále společně se Slovenskou neurologickou spoločnosťou.