Prof. P. Dřevínek zvolen předsedou Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti JEP zvolila pro období let 2019 až 2022 za svého předsedu prof. Pavla Dřevínka.