Prof. P. Dřevínek členem Laboratorní skupiny COVID MZ ČR a spoluautorem odborných doporučení k SARS-CoV-2

Od března 2020 je prof. Pavel Dřevínek členem poradního orgánu ministra zdravotnictví ČR. Díky současnému zastávání postu předsedy Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP mohl iniciovat vznik několika odborných doporučení, spolupodepsaných oběma institucemi (odborná stanoviska Principy přímého průkazu SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, Sérologický průkaz protilátek proti SARS-CoV-2, Přímá detekce SARS-CoV-2: detekce antigenu).