Prof. Červenka získal grant AZV

Prof. L. Červenka získal grantovou podporu projektu Úloha interakce ledvin a srdce v patofyziologii: translační studie s cílem definovat nové terapeutické přístupy. Spolunavrhovatelem je doc. V. Melenovský z Kardiocentra IKEM.