Organizace světového kongresu dětské psychiatrie – poprvé v ČR

Ve dnech 23. až 27. 7. 2018 se v Praze uskutečnil 23. světový kongres nejvýznamnější organizace pro dětské duševní zdraví International Association for Child Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). Zároveň proběhly dva týdenní výcviky pro mladé vědce, celodenní semináře a kulaté stoly se zahraničními odborníky a MZ ČR a MPSV. Kongres navštívilo 1 600 osob, byl výrazně ziskový a hodnocen jako jeden z nejlépe připravených. Předseda a hlavní organizátor dr. Michal Goetz byl zvolen viceprezidentem IACAPAP.