Národní referenční laboratoř s mezinárodní spoluprací

Ve spolupráci s MZ a ECDC od konce roku 2006 příprava Národní referenční laboratoře pro typizaci Clostridium difficile. Vedoucí: O. Nyč a V. Jindrák (Nemocnice Na Homolce)