Intravitreální léčba retinoblastomu pod vedením doc. Pochopa poprvé na naší klinice

V roce 2019 byla na naší klinice poprvé v ČR úspěšně provedena intravitreální léčba pacientky s retinoblastomem. Problematikou se dlouhodobě zabývá tým pod vedením doc. Pavla Pochopa.