Povolené absence

V průběhu výukového bloku se připouští max. dvě absence podle bodu 1 Opatření děkana č. 1/2011.
 
Doložené a omluvené absence podle bodu 3 Opatření děkana č. 1/2011 se nahrazují v dalších blocích, případně dle individuální domluvy s vedoucím učitelem předmětu.
 
Opatření děkana

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Administrátor