Druhé, doplněné vydání monografie Dětský autismus

Hrdlička, M., Komárek, V. (eds.): Dětský autismus. 2., doplněné vyd., Praha, Portál 2014, 212 stran. Aktualizované vydání monografie, jejíž první vydání, včetně dotisků bylo zcela vyprodáno. Kniha zůstává první mezioborovou monografií na téma poruch autistického spektra u nás a na jejím vzniku se podílela řada motolských pracovišť (Dětská psychiatrická klinika, Klinika dětské neurologie, Ústav biologie a lékařské genetiky, Klinika zobrazovacích metod) i externích spolupracovníků.