Dr. M. Odehnal spoluautorem Lexikonu operačních výkonů a knihy Předčasně narozené dítě, následná péče

MUDr. Milan Odehnal, MBA, je spoluautorem knihy J. Šimsa a kol.: Lexikon operačních výkonů, kapitola Strabismus, Maxdorf, 2018.

MUDr. Milan Odehnal, MBA, MUDr. Jiří Malec spoluautoři knihy D. Marková a kol.: Předčasně narozené dítě, následná péče, kdy začíná a kdy končí. Kapitola Oftalmologie, Grada, 2021