Domácí ocenění: Kuffnerova cena za rok 2011

Prof. Hrdlička a doc. Kocourková byli spoluautory českých vodítek psychiatrické léčby publikovaných jako: Raboch, J., Anders, M., Hellerová, P., Uhlíková, P. (eds.): Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče III. 1. vyd., Brno, Tribun EU 2010. 268 stran. Psychiatrická společnost ČLS JEP ocenila knihu Kuffnerovou cenou za rok 2011 pro nejlepší psychiatrickou publikaci.