Domácí ocenění: Kuffnerova cena za rok 2007

Psychiatrická společnost ČLS JEP udělila Kuffnerovu cenu za rok 2007 za nejlepší psychiatrickou publikaci knize Raboch, J. et al.: Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče II. 1. vyd., Praha, Psychiatrická společnost ČLS JEP 2006. 204 stran. Prof. Hrdlička, doc. Kocourková a prim. Koutek byli spoluautory této práce.