Doc. Vymazal jmenován vedoucím Národního dispečinku intenzivní péče

Doc. Tomáš Vymazal byl jmenován vedoucím Národního dispečinku intenzivní péče (NDIP). NDIP je struktura podléhající ministru zdravotnictví ČR. Její fungování je od roku 2021 petrifikováno v zákoně o elektronizaci zdravotnictví. Smyslem NDIP je ve spolupráci s ÚZIS monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat kvalitu a efektivitu intenzivní péče v ČR a v případě potřeby koordinovat relokaci lidských i materiálních zdrojů při poskytování intenzivní péče v rámci ČR.