Doc. Vymazal hlavním autorem a editorem publikace Naléhavé situace na operačním sále

Unikátní, česky psaná publikace shrnující 69 klinicky závažných situací, které vyžadují neodkladné řešení. Jednotlivé komplikace popsány schématem klinické příznaky-okamžitá terapie-následná terapie-riziko-prevence. Publikace Naléhavé situace na operačním sále aneb Co dělat, když... (Karolinum, 2018) je společným dílem lékařů KARIM 2. LF UK a FN Motol a předních odborníků v oboru. Hlavním autorem a editorem publikace je doc. Tomáš Vymazal.