Doc. O. Čakrt spoluorganizátorem mezioborového Vestibulárního semináře na 2. LF UK

Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., spolupořádal 11. září 2020 ve spolupráci s Ústavem anatomie, Klinikou ORL a Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol Vestibulární seminář. Podrobnosti zde.