Poohlédnutí za vestibulárním seminářem

V pátek 11. září 2020 se v prostorách Ústavu anatomie 2. LF UK konal jedinečný seminář, který umožnil čtyřiceti posluchačům z řad neurologů, otorinolaryngologů, fyzioterapeutů a studentů doktorského studia nahlédnout do tajů vnitřního ucha.


Seminář pod názvem Vestibulární systém od teorie ke klinické praxi byl koncipován tak, aby prostřednictvím jednoho anatomického systému propojoval pohled preklinických oborů s vlastní klinickou praxí.

Kromě podrobných přednášek věnovaných anatomii (David Kachlík), klinice vestibulárních poruch (Jaroslav Jeřábek) a zobrazovacím metodám vnitřního ucha (Lukáš Martinkovič) měli posluchači možnost sledovat v přímém přenosu labyrintektomii prováděnou pod operačním mikroskopem. Díky moderní technologii umožňující přenos obrazu z operačního mikroskopu na monitory v pitevním traktu mohli všichni zúčastnění sledovat poutavou výpravu do nitra skalní kosti, jejímž průvodcem byl Jan Bouček z Kliniky otorinolaringologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol. Na závěr semináře se Ondřej Čakrt věnoval problematice polohových závratí a demonstroval vyšetření a léčbu pacientky, jež se nebála vyměnit prostory motolské kliniky rehabilitace za anatomický ústav na Plzeňské.

Tento seminář byl rovněž první zatěžkávající akcí nově vznikajícího Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie při Ústavu anatomie naší fakulty, jehož posláním je právě spojit teoretickou, preklinickou a klinickou výuku v jeden celek s praktickými dovednostmi v ojedinělých prostorách, které podzemí budovy teoretických ústavů 2. LF UK na Plzeňské nabízí.

Za organizátory

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., Ústav anatomie 2. LF UK

Vytvořeno: 24. 9. 2020 / Upraveno: 14. 10. 2020 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková