Povolené absence výuky

Vedení pracoviště povoluje v návaznosti na Opatření děkana č. 1/2011 maximálně 10 % absence z plánované výuky, zdůvodnitelné onemocněním nebo jinými závažnými důvody, a to vždy výhradně po domluvě s vyučujícím.
 
Opatření děkana

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Administrátor