Vyučované předměty

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
4. ročník
  Rehabilitace
  Tělovýchovné lékařství
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Fyzikální terapie I
  Fyziologie
  Letní odborná praxe I
  Rehabilitační propedeutika
  Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody
  Základy masážních technik
  Základy neurofyziologie
2. ročník
  Biomechanika a kineziologie
  Funkční vyšetření v klinických oborech
  Fyzikální terapie II
  Klinická praxe I
  Letní odborná praxe II
  Metody kinezioterapie I
  Obecná metoda fyzioterapie
  Patologická fyziologie
  Seminář k bakalářské práci I
  Zdravotní tělesná výchova
3. ročník
  Ergoterapie
  Klinická praxe II
  Klinická psychologie
  Metody kinezioterapie II
  Seminář k bakalářské práci II
  Sociální rehabilitace
  Souvislá klinická praxe
  Speciální fyzioterapie
  Speciální pedagogika
  Tělesná výchova a sport zdravotně postižených
  Tělovýchovné lékařství
Fyzioterapie – NMgr. studium
1. ročník
  Fyzioterapeutické metodiky
  Kineziologie
  Klinická praxe I
  Letní odborná praxe
  Obecné metody fyzioterapie
  Postupy myoskeletální medicíny
  Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii
  Sociální rehabilitace
  TV a sport zdravotně postižených
  Zátěžová fyziologie a patofyziologie
2. ročník
  Aplikovaná neurologie
  Balneologie a fyzikální terapie
  Diplomová specializace
  Fyzioterapie v klinických oborech
  Klinická praxe II
  Klinická psychologie
  Patofyziologie a terapie bolesti
  Psychosomatika
  Speciální metody fyzioterapie
  Speciální pedagogika
  Tělovýchovné lékařství
Všeobecná sestra – Bc. studium
3. ročník
  Rehabilitační ošetřovatelství


Letní odborná praxe
  Letní odborná praxe I
  Letní odborná praxe II
  Letní odborná praxe 1NMGr

Poslední aktualizace: 6. 1. 2022 / Administrátor