Doc. Maxová jmenována členkou oborové rady DSPB

Doc. H. Maxová byla jmenována členkou oborové rady DSPB v programu Fyziologie a patofyziologie člověka.