Čestné uznání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za knihu Mýty a fakta o autismu

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením udělil v soutěži Ceny VVOZP 2021 za publicistické práce zaměřené na téma zdravotní postižení čestné uznání prof. M. Hrdličkovi za knihu Mýty a fakta o autismu.