Ceny FN Motol za Tvůrčí počin i za Tvůrčí počin Junior roku 2021

Pracovníci ÚLM obdrželi obě ceny roku 2021 udělované ředitelem FN Motol na základě hlasování Vědecké rady. Cenu Junior získala Mgr. Eva Smělíková za publikaci How to: screening for mcr-mediated resistance to kolistin (časopis Clinical Microbiology and Infection; IF 8,087), hlavní cenu obdržel prof. P. Dřevínek a tým centra CF za projekt Nejmodernější lék v léčbě cystické fibrózy a jeho dostupnost pro pacienty v ČR.