Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 pro kolektiv autorů

Dne 7. června 2022 udělil ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek kolektivu autorů z 2. lékařské fakulty, FN Motol, Fyziologického ústavu AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021. Oceněn byl výzkum a mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje s názvem Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě. Mezi oceněnými autory figuruje i prof. Otáhal, přednosta Ústavu patologické fyziologie 2. LF UK.