Cena časopisu ČSNN za nejlepší publikaci roku 2020

Ediční rada časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie ocenila náš příspěvek jako nejlepší publikaci za rok 2020.

Výskyt a rizikové faktory neprovokovaných epileptických záchvatů u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě P. Janský, T. Růžičková, A. Olšerová, J. Reichl, M. S. Vosko, L. Šťovíčková, J. Paulasová-Schwabová, V. Šulc, H. Magerová, A. Kalina, D. Kala, J. Otáhal, P. Marusič, M. R. Vosko, A. Tomek Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(3): 278–284. doi: 10.14735/amcsnn2020278. (2020)