Autism Diagnostic Observation Schedule

Na sklonku roku 2011 byla do českého zdravotnictví poprvé zavedena nejmodernější a nejkomplexnější diagnostická metoda pro poruchy autistického spektra – ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule). Stalo se tak na půdě Dětské psychiatrické kliniky UK 2. LF a FN Motol za podpory grantu MŠMT COST LD11028 (řešitel: prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., odborní spolupracovníci: as. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., MUDr. Štěpánka Beranová).