Aplysia CardioVascular Lab

Program Aplysia Cardiovascular Lab slouží k modelování patofyziologických situací (systémová a plicní hypertenze, akutní a chronické srdeční selhání, chlopenní vady, arytmie atd.). Studenti se seznámí s nastavením základních hodnot na monitoru (např. systémový tlak, centrální žilní tlak, tepová frekvence, srdeční výdej atd.). Program umožňuje i modelové provedení katetrizace a měření tlaků v zaklínění, nastavení tzv. intervencí (kardiopulmonální resuscitace) či sledování vlivu podání vybraných farmak. Využíváme v rámci výuky patofyziologie kardiovaskulárního systému ve 3. ročníku, ale též ve výuce volitelných předmětů.