Akreditace kurzu Simulace kritických stavů

V roce 2020 byl na 2. LF UK akreditován předatestační kurz Simulace kritických stavů. Byla tím potvrzena vysoká prestiž našeho simulačního centra v kontextu postgraduální výuky v rámci celé ČR.