97. fyziologické dny

97. fyziologické dny jsme připravovali a plánovali uskutečnit v roce 2021, nakonec z důvodu onemocnění covid-19 se konaly v Praze ve dnech 8.–9. února 2022. Pořadatelem byla Česká fyziologická společnost ČLS JEP a Fyziologický ústav 1. LF UK. Členem organizačního výboru byl i prof. Jakub Otáhal z Ústavu patologické fyziologie 2. LF UK.