Zisk chromozomu 21 je postradatelný u transientní myeloproliferativní poruchy řízené novou GATA1 mutací

Chromosome 21 gain is dispensable for transient myeloproliferative disorder driven by a novel GATA1 mutation.

Lukes J Jr, Danek P, Alejo-Valle O, Potuckova E, Gahura O, Heckl D, Starkova J, Stary J, Mejstrikova E, Alberich-Jorda M, Zuna J, Trka J, Klusmann JH, Zaliova M. Leukemia. 2020 Feb 24. doi: 10.1038/s41375-020-0769-1. IF: 9.679

MUDr. Julius Lukeš
Vydáno: 6. 3. 2020 / Upraveno: 12. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková