Rozdíl v délce remise mezi pacienty s Crohnovou chorobou, u nichž byla remise navozena kortikosteroidy či výlučnou enterální výživou

Time to Relapse in Children with Crohn's Disease Treated with Azathioprine and Nutritional Therapy or Corticosteroids.

Hradsky O, Copova I, Zarubova K, Nevoral J, Bronsky J. Digestive Diseases and Sciences. 2016 Jul;61(7):2041–50. doi: 10.1007/s10620-016-4103-8. Epub 2016 Mar 12. IF: 2.516

Publikaci představuje první autor MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D., z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Po zavedení výlučné enterální výživy (EEN) do českých doporučených postupů jako primárně voleného typu indukční léčby u nově diagnostikovaných dětských pacientů s Crohnovou chorobou (CD), který nahradil léčbu kortikosteroidy, vznikla obava, zda u pacientů, kteří měli takto navozenu remisi, nedochází dříve k relapsu onemocnění. V retrospektivní studii případů a kontrol jsme ukázali, že pokud mají pacienti nasazenou imunosupresivní léčbu již od určení diagnózy, není pro délku remise rozhodující typ indukce. Současně jsme v práci nalezli prediktory časnějšího relapsu i přes imunosupresivní terapii azathioprinem (významná porucha růstu, nižší věk, postižení horního trávicího traktu při diagnóze a hladina destiček v době remise). Ověření platnosti těchto prediktorů a hledání dalších bude předmětem již zahájené mezinárodní studie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26971092

Vydáno: 18. 8. 2017 / Upraveno: 25. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková