Výuka

Podmínky absolvování výuky – povolené absence
 
Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
2. ročník
  Fyziologie
3. ročník
  Klinická propedeutika
4. ročník
  Letní praxe – pediatrie
  Pediatrie I
5. ročník
  Pediatrie II
6. ročník
  Pediatrie III (SZZ)
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Pediatrie
Fyzioterapie – NMgr. studium
2. ročník
  Základy lékařské antropologie a pediatrické auxologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
3. ročník
  Ošetřovatelská péče o dítě II
 

Letní studijní odborná praxe – 4. ročník
 
Sylaby volitelných předmětů
 
Literatura:
Seznam povinné a doporučené literatury

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Administrátor