Morfologický vzorec stenózy incisura scapulae a jeho spojení s vyšším výskytem stenózy u jejího diskrétního typu a objasněním nevyhnutelnosti osteoplastiky ve vodorovně orientované stenóze

The morphological stenosis pattern of the suprascapular notch is revealed yielding higher incidence in the discrete type and elucidating the inevitability of osteoplasty in horizontally oriented stenosis.

Al-Redouan A, Hudak R, Nanka O, Kachlik D. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2020 Jul 25. doi: 10.1007/s00167-020-06168-1. IF: 3.1

MUDr. Azzat Al-Redouan

MUDr. Azzat Al-Redouan

Ústav anatomie 2. LF UK

Cílem práce bylo identifikovat morfologické vzorce stenózy v oblasti incisura scapulae. Měření proběhlo na 333 suchých lopatkách, na nichž se měřili parametry zářezu lopatky – horní šířka, střední šířka, hloubka, střední délka ohraničení a délka příčného ohraničení. Z těchto hodnot se vypočetla pravděpodobná stenóza incisura scapulae ve vztahu k probíhajícímu nervus suprascapularis. Z výsledků vyplývá, že stenózu v oblasti incisura scapulae lze rozdělená na tři morfologické vzorce: vodorovný, svislý a smíšený. Osteoplastika okrajů incisura scapulae může být přínosná v případě, že protětí ligamentum transversum scapulae superius nevede k vymizení příznaků útlaku nervus suprascapularis.

 

Abstract

Purpose: To identify the morphological patterns of suprascapular notch stenosis.

Methods: Suprascapular notch space capacity was assessed by morphometric analysis of 333 dry scapulae. Suprascapular notch parameters-superior transverse distance, middle width, depth, medial border length and lateral border length-were measured. The probable suprascapular notch stenosis was referenced by (1) comparing each obtained parameter measurement to the range of the suprascapular nerve diameter, and (2) quantifying the reduced parameters. Finally, the morphological pattern was determined based on the collective reduction of the parameters and their alignments.

Results: Five types of suprascapular notch based on depth to superior transverse distance ratio were identified and assessed. Type-I showed low incidence of stenosis (6/333) and low frequency within type (6/28) with potential risk of horizontal compression. Type-II showed relatively low incidence of stenosis (9/333) and low frequency within type (9/50) with undetermined pattern. Type-III showed relatively higher incidence of stenosis (47/333) but low frequency within type (47/158) with potential risk of vertical compression. Type-IV (foramen) showed low incidence of stenosis (6/333) and relatively lower frequency within type (6/26) with potential risk of encircled compression. Finally, type-V (discrete) showed relatively high incidence of stenosis (40/333) and high frequency within type (40/71) with potential risk of vertical compression. The suprascapular notch was found to be stenosed beyond its capacity to accommodate the suprascapular nerve in 49/333. Type-V is at most risk followed by Type-III.

Conclusions: Suprascapular notch stenosis takes three morphological patterns: horizontal, vertical or mixed. An osteoplasty of suprascapular notch margins may be required beside the common surgical approach of the superior transverse scapular ligamentectomy.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32712687/

Vytvořeno: 19. 2. 2021 / Upraveno: 28. 4. 2021 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková