IgA nefropatie: molekulární mechanismy onemocnění

IgA nephropathy: molecular mechanisms of the disease.

Mestecky J, Raska M, Julian BA, Gharavi AG, Renfrow MB, Moldoveanu Z, Novak L, Matousovic K, Novak J. Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease. 2013 Jan 24;8:217–40. doi: 10.1146/annurev-pathol-011110-130216. Epub 2012 Oct 18. IF: 25.794

Studie molekulárních a buněčných interakcí podílejících se na patogenezi IgA nefropatie odhalily autoimunitní povahu této nejčastější primární glomerulonefritidy. IgA nefropatie je také nejčastější příčinou chronického selhání ledvin mezi primárními glomerulonefritidami. U pacientů s tímto onemocněním dochází k poruchám O-glykozylace molekuly IgA1. V důsledku toho se v ledvinách ukládají imunokomplexy složené z abnormálně glykozylovaného IgA1 a IgG protilátky proti IgA1. Tyto deponované imunokomplexy mohou vyvolat proliferaci rezidentních mesangiálních buněk, zvýšenou produkci proteinů extracelulární matrix a tvorbu cytokinů, a v konečném důsledku selhání ledvin. Objasnění strukturální podstaty imunokomplexů a jejich biologické aktivity může poskytnout racionální základ pro efektivní, imunitně zprostředkovanou inhibici tvorby těchto nefritogenních imunokomplexů jako specifický terapeutický přístup. Na otázky odpovídá prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc., spoluautor článku.

Jaká je incidence IgA nefropatie v ČR, prognóza a současné možnosti léčby?
I v České republice je IgA nefropatie nejčastější glomerulonefritidou a v souladu se světem se její incidence odhaduje na 15 až 50 případů/mil/rok. Na základě současných znalostí a testů nelze, zejména v časných stadiích, její prognózu s jistotou určit, ale ví se, že za 20 let od diagnózy má 30 až 50 % pacientů chronické selhání ledvin. U 1/3 pacientů se onemocnění klinicky (ale ne morfologicky) vyhojí. Specifická léčba není známa, základní význam má blokáda systému renin-angiotenzin a u pacientů s vyšší proteinurií (nad 1 g/24 h) glukokortikoidy. Příznivý vliv může mít i rybí olej.

Do jaké míry je v tuto chvíli patogeneze IgA nefropatie objasněná?
Hypotézu o účasti odchylné glykozylace imunoglobulinu A1 v patogeneze tohoto onemocnění poprvé shrnul v roce 1992 na sympoziu „IgA nephropathy: 25 year anniversary“ Čechoameričan Jiří Městecký a spol. a v současnosti je účast tohoto mechanizmu v patogenezi IgA nefropatie jistotou.

V jakém časovém horizontu a jakým způsobem mohou být poznatky, vyplývající ze studie, využity v léčbě onemocnění?
Blokáda mechanizmů vedoucích k tvorbě patogenních imunitních komplexů obsahujících imunoglobulin A1 je již nyní experimentálně studována, v budoucnosti však musí být ověřena v experimentálním modelu IgA nefropatie in vivo. Imunoglobulin A1 však má jen člověk a někteří primáti. Experimentální model na běžných laboratorních zvířatech tedy zatím není dostupný.

Čím konkrétně se na studii podílelo vaše pracoviště?
Naše pracoviště dlouhodobě spolupracuje i v rámci společných grantů na studiu imunitních komplexů obsahujících IgA1 s alabamskou univerzitou v Birminghamu (Jiří Městecký a spol.) a s Ústavem imunologie Palackého univerzity v Olomouci (Milan Raška a spol.).

Vydáno: 29. 9. 2014 / Upraveno: 25. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková