Dr. Michal Goetz o dětech a prožívání koronavirové pandemie

Štítky

Dětský psychiatr MUDr. Michal Goetz, Ph.D. (Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol) v rozhovoru v Respektu (23. 3. 2021; pdf 242 kB).

Vydáno: 7. 4. 2021 / Upraveno: 26. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.