Koronavirus: informace pro veřejnost

Ilustrační foto: Shutterstock

Na 2. lékařské fakultě (především Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a Ústav epidemiologie 2. LF UK) působí odborníci věnující se onemocnění COVID-19, které způsobuje koronavirus SARS-CoV2. Předkládáme zde jejich komentáře a názory, které by mohly být užitečné pro veřejnost.

Poslední aktualizace: 21. 4. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.