Koronavirus

Informace k tématu od odborníků z 2. lékařské fakulty – komentáře, rozhovory

0

Prof. Anna Šedivá, primářka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol, a prof. Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, komentují zvládnutí koronavirové epidemie v České republice. K přečtení v článku na IHNED.cz.

0

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FNM a předsedkyně České onkologické společnosti v Interview Plus Českého rozhlasu (8. 6. 2020).

0

Přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol v rozhovoru na Aktuálně.cz (31. 5. 2020).

0

Přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v rozhovoru na YouTube kanále Univerzity Karlovy.

0

Videozáznam z konference pořádané Univerzitou Karlovou, na které vystoupili mimo jiné prof. Jiřina Bartůňková, prof. Pavel Dřevínek a prof. Jan Lebl.

0

Přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol v rozhovoru na ctidoma.cz (19. 5. 2020).

0

Přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v reportáži na Lidovky.cz (19. 5. 2020).

0

Primářka Ústavu imunologie a přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie v reportáži na Novinky.cz (8. 5. 2020).

0

Koordinační rady pro specializační vzdělávání k průběhu specializačního vzdělávání v době protikoronavirových opatření.

0

Na Chirurgické klinice 2. LF UK a FN Motol probíhaly minulý týden státnice. Klinika se připravovala na zkoušky distanční formou, krátce před jejich konáním ale došlo k uvolnění pandemických opatření a zkoušet se mohlo za osobní přítomnosti studentů. Více v rozhovoru s přednostou kliniky prof. Jiřím Hochem.

Stránky